Posted by & filed under Genel.

Merhaba, aşağıdaki bilgiler aracılığıyla Mac işletim sisteminde geliştirme ortamının kurulumunu göreceğiz.

İhtiyaçlarımız;

  1. Homebrew
  2. Mysql
  3. Postgresql (İhtiyacınıza göre seçebileceğiniz veritabanı)
  4. Php (son sürüm)
  5. Composer
  6. Mongodb
  7. Redis
  8. Laravel Valet

Geliştirme ortamına başlamak için “Xcode – Apple Developer” programını AppStore araçılığıyla kurmamız gerekmekte. İndirmek için tıklayınız.

Homebrew Kurulumu

Ardından macOs için eksik paket yöneticisini kuruyoruz. https://brew.sh/ web adresindeki  komutu uyguluyoruz. Spotlight Search araclığıyla Terminal’imizi açıyoruz. Ve aşağıdaki komutu uygulayıp kurulumu gerçekleştiriyoruz.

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Kurulum tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyduğumuz paketleri şöyle kurabiliriz. (“wget” kurmak istediğimiz paketin adını yazıyoruz.)

brew install wget

Kurulumumuz başarıyla tamamlanmış mı diye kontrol edelim.

brew --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

Homebrew 1.5.4
Homebrew/homebrew-core (git revision bda76; last commit 2018-02-26)

Herhangi bir paketi aramak için:

brew search paketadi

Herhangi bir paketi güncellemek için:

brew upgrade paketadi

NOT: Başlamadan önce, brew paket yöneticisini önceden kurduysanız. Brew’in bağımlılıklarını güncelleme işlemini unutmayınız.

brew update

Ayrıca sistemdeki servislerin listesi için brew services list veya herhangi bir paketi başlatmak brew services start paketadi durdurmak brew services stop paketadi ve yeniden başlatmak için brew services restart paketadi komutlarını kullanabilirsiniz.


MySQL Kurulumu – Veritabanıyla Birlikte Kullanıcı Oluşturma Ve Yetki Tanımlama İşlemi

Kuruluma başlamak için brew aracılığıyla terminal’e aşağıdaki komutu yazıyoruz.

brew install mysql

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

mysql --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.21, for osx10.13 (x86_64) using EditLine wrapper

Ardından mysql serverin çalışması için paketi çalıştıralım

brew services start mysql

Şimdiyse konsoldan mysql’e bağlanalım.

mysql -u root

Not: Varsayılan mysql root kullanıcısına şifresiz olarak bağlanabilirsiniz.

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
.....
mysql>

Şimdiyse mysql veritabanı oluşturma, kullanıcı oluşturma ve yetkilendirme işlemini yapalım.

İlk olarak veritabanını oluşturalım.

CREATE DATABASE veritabani;

Ardından kullanıcı oluşturup parolayı tanımlayalım.

CREATE USER 'kullanici'@'localhost' IDENTIFIED BY '123456';

Kullanıcıyı veritabanına bağlayalım. Bu işlem tüm veritabanları için yetkilendirme sağlar.

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanici'@'localhost';

Ayrıca yukarıdaki atama işleminde kullanıcıya tüm veritabanları için yetkilendirmeyi vermektense; size tavsiyem bağlı olacağı veritabanı için yetkiyi vermeniz olacaktır.

Kullanıcıyı bağlı bulunduğu veritabanı için tüm yetkiyi “*” yerine veritabanı adını yazıp işlemi tamamlayabiliyoruz.

GRANT ALL PRIVILEGES ON veritabani . * TO 'kullanici'@'localhost';

Yaptığımız değişikliklerin tetiklenmesi için temizlik vatki 🙂

FLUSH PRIVILEGES;

ve çıkış yapmak için \q

Not: "server pid file could not be found" ile ilgili hata alıyorsanız; Bu bağlantı adresine göz atarak problemi gidebilirsiniz.

https://stackoverflow.com/a/6378429/9955639

Not: MySql kurulumunu tamamen silmek istiyorsanız; Bu bağlantı adresine göz atabilirsiniz.

https://stackoverflow.com/a/38687225/9955639


PostgreSQL Kurulumu – Veritabanıyla Birlikte Kullanıcı Oluşturma Ve Yetki Tanımlama İşlemi

brew install postgresql

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

postgres --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

postgres (PostgreSQL) 10.2

Servis otomatik olarak başlatılmakta. Siz genede brew services list komutuyla postgres’in durumunu kontrolünü ihmal etmeyin. Eğer servis stopped durumundaysa lütfen brew services start postgresql komutuyla servisi başlatınız.

Terminal’den postgres’e bağlanmadan önce varsayılan olarak oluşturulan veritabanlarıyla ilk bağlantımızı gerçekleştirip. Sistemdeki kullanıcı adımızla veritabanı oluşturup sonraki bağlantı işlemlerinde kolaylık sağlamış oluruz.

Postgres ile ilk defa terminalden (konsoldan) bağlanmak için.

psql postgres

Başarıyla giriş yapmış olduk.

psql (10.2)
Type "help" for help.

postgres=# 

Sistemdeki kullanıcı adımızla veritabanı oluşturalım. Kullanıcı adımızı terminalden öğrenmek için whoami  komutunu yazmamız yeterli olacaktır.
Veritabanımızı oluşturalım.

CREATE DATABASE astald;

İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra; Çıkış yapıp. \q Sadece psql komutunuz yazıp bağlanalım.

psql (10.2)
Type "help" for help.

astald=# 

Yukarıdaki işlemde veritabanını oluşturmayı öğrendik. Oturum açıktan sonra örnek amaçlı ben tekrar CREATE DATABASE veritabani; adında veritabanımı oluşturuyorum.

Kullanıcı oluşturma işlemine geçelim.

CREATE USER kullanici WITH ENCRYPTED PASSWORD '123456';

Oluşturmuş olduğum kullanıcının şifresini hash’liyorum. Bu opsiyonel yani yapmak zorunda değilsiniz. CREATE USER kullanici WITH PASSWORD '123456'; şeklinde de kullanabiliriz.

Yetkilendirme işlemini tamamlayalım.

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE veritabani TO kullanici;

Postgre’de mysql için yaptığımız FLUSH PRIVILEGES işlemine gerek yoktur. Çünkü postgres akıllı, yani postgres candır 😀

Çıkış yapmak için \q

Mysql ve postgresql ile ilgili komutlar için ilerleyen zamanlarda daha detaylı döküman hazırlamayı düşünüyorum.


Php Kurulumu – Paket Yönetim Sistemiyle Birlikte

Şu an için güncel olan php 7.2 sürümünün kurulumunu gerçekleştireceğiz. Siz yazıyı incelemeden önce http://php.net/downloads.php bağlantı adresinden güncel sürümünü inceleyip kuruluma başlayabilirsiniz. Biz şu an sadece php saf sürümünü kuracağız. Bağımlıklıklarının detaylı olarak kurulumunu sonradan göstereceğim.

brew install php72

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

php --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

PHP 7.2.4 (cli) (built: Mar 29 2018 15:19:46) ( NTS )
.....

Opsiyonel olarak terminal’den kurlumunu tamamladığımız gibi phpinfo kontrolünü yapabilirsiniz.

php -r 'phpinfo();'

İstediğimiz bağlımlılığın varlığını phpinfo araclığıyla kontrol etmek için şöyle arama yapabiliriz.

php -r 'phpinfo();' | grep paketismi

php -m ile varsayılan olarak kurulu gelen paketlerin listesini öğrenebilirsiniz.

Not: Pecl paket yönetim sistemi php ile birlikte gelmektedir. Sonradan kurulum gerektirmez. Siz bu duruma nazaran pecl’a erişemiyorsanız. http://php.net/manual/en/install.pecl.php Bağlantısına tıklayarak dökümantasyon araclığıyla kurulumunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Php için herhangi bir bağımlılığı kurmak için.  Öncelikle sürüm kontrolünü yapalım.

pecl help version

Ve istediğimiz paketi kurmak için. Örnek terminal komutu;

pecl install paketisim

Böylelikle php’nin güncel sürümüyle birlikte herhangi bir bağımlılı nasıl kuracağımızı öğrenmiş olduk.


Composer Kurulumu

Bu işlemde çok basit diğer kurulumlara nazaran çok kısa sürmekte 😀

brew install composer

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

composer --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

Composer version 1.6.2 2018-01-05 15:28:41

MongoDB Kurulumu – Koleksiyon Ve Kullanıcı Oluşturma

Mongodb ile ilgili detaylı araştırmak isterseniz, dökümantasyona göz atmayı unutmayın. https://docs.mongodb.com/

brew install mongodb

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

mongo --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

MongoDB shell version v3.6.3

Servisi başlatıp brew services start mongodb ardından konsoldan bağlanalım.

mongo

Komutunu girdikten şöyle bir giriş bizi karşılıyorsa problem olmayacaktır.

MongoDB shell version v3.6.3
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.6.3 
...
2018-05-03T09:00:00.816+0300 I CONTROL [initandlisten] 
.....
>

Koleksiyonumuzu tanımlayıp kullanmaya başlayalım

use koleksiyonum;

Ardından kullanıcıyı oluşturup yetkisini tanımlayalım.

db.createUser({user:"kullaniciAdi",pwd:"123456",roles:["readWrite","dbAdmin"]});

İşlem bu kadar basit 🙂 çıkış yapmak için exit komutunu kullanabilirsiniz.


Redis Kurulumu

Redis ile ilgili detaylı araştırma ve dokümantasyon incelemek için kendi sitesine göz atmayı unutmayın. https://redis.io/

brew install redis

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

redis-cli --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

redis-cli 4.0.9

Servisi başlatıp brew services start redis ardından konsoldan bağlanalım.

redis-cli

Bundan sonraki aşamalarda veri ekleme, listeleme ve silme işlemlerinde https://redis.io‘in dokümantasyonundan ilerleyebilirsiniz.


Laravel Valet Kurulumu

Geliştirme ortamının kurulumuna başlıyoruz. Daha fazla bilgi ve detaylı inceleme için dokümantasyonu bu bağlantıdan https://laravel.com/docs/5.6/valet ziyaret edip bilgi sahibi olabilirsiniz.

composer global require laravel/valet

Ardından konsoldan path’i bash profile’ye tanımlayalım.

export PATH="/usr/local/bin:$PATH"

Ve valeti kuralım.

valet install

Eğer valet: command not found hatası alıyorsanız.

Problemin gidermek için terminale export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin komutunu yazıp çözebilirsiniz.
https://stackoverflow.com/a/37086498/9955639 bağlantı adresinden detaylı çözüme ulaşabilirsiniz.

İşlem tamamlandıktan sonra versiyon kontrolünü yapıyoruz.

valet --version

Şöyle bir çıktı alıyorsak işlem tamamdır. (Sürüm farklılıkları olabilir)

Laravel Valet 2.0.9

Şimdiyse istediğimiz herhangi bir klasörün altında sistemi geliştireceğimiz klasör için klasör oluşturalım. Benim tavsiyem kullanıcı dizininin altında Sites adında klasör oluşturmanız olacaktır.

Klasörü oluşturduktan sonra oluşturmuş olduğumuz klasörün içine girip konsoldan valet’i park ediyoruz 🙂

valet park

SSL sertifikasının aktif olmasını istediğimiz projelerimizde proje dizinin ziyaret edip valet secure veya vazgeçmek istiyorsak valet unsecure
komutlarıyla ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz.

Geliştirme ortamımızın uzantısı .test olmaktadır. Bunuda valet domain uzantiadi komutuyla ihtiyacımızı giderebiliriz.

Valet ile ilgili yapmış olduğumuz işlemler tamam, gönül rahatlığıyla projemizi geliştirmeye başlayabiliriz.


Şu an için eksik bilgiler içerebilir. Kurulumu tamamlamadığımız bir çok paket olabilir. Anlayacağınız makale zamanla güncelleşecektir.

Leave a Reply

(will not be published)